Výdajník vody s nerezovým zásobníkom vody.

S'Bottle vyvinula inovatívne fľaše z nerezovej ocele vody, s názvom SiBolle, aby to umožnilo "maximálnu kvalitu" vydávanej pitnej vody. Spoločnosť tvrdí, že u zákazníkov začala byť citlivou otázka, či plastový obal u doterajších zásobníkov je neutrálnym materiálom vo vzťahu k vode, a či znižuje kvalitu obsahu vnútri, a tiež či plastové obaly znášajú vyššie teploty bez ujmy. SiBolle rieši práve túto oblasť záujmu u zákazníkov, nakoľko prináša na trh to, čo je "bezpečné, spoľahlivé a odolné".

Chemicky neutrálna nerezová oceľ používaná na výrobu fľaše zásobníka je odolná proti korózii a neuvoľňuje do vody žiadne látky, a to ani pri predĺženej dobe skladovania, alebo v prípade keď sa fľaša v skladovanom prostredí zohreje. Vyrobené sú v Taliansku pri použití vysoko kvalitných európskych ocelí s prísnymi kontrolami každého kroku výrobného procesu, aby tak SiBolle zabezpečila dodržanie všetkých platných akostných predpisov a noriem. Na základe chemických a fyzikálnych vlastností nerezovej ocele, výrobky majú neobmedzenú životnosť. Fľaše SiBolle z nerezovej ocele nepoškodzujú životné prostredie a môže byť bezpečne likvidovať a recyklované. Sú kompatibilné s domácimi vydajníkmi, s čerpadlami a ďalšími systémami zásobníkov, a tiež kompatibilné so skladovacími a prepravnými zariadeniami. A kompatibilita je cíteľná aj v odvetví výroby. Už u existujúcich fľaškovacích výrobných liniek by to totiž vyžadovalo iba menšie úpravy na ich linke.