Najnovšie články

Redakcia
Redaktor

Najnovšie články

Xylém, poskytovateľ technológií pre vodu rozšíril svoju ponuku výdajníka teplej a studenej vody o novú ponuku dávkovača s kompaktnými bag-in-box náplňami. Nový FLOJET BevJet 5000 má čerpadlo pre "bag-...