Nárast nákladov na suroviny ovplyvňuje predajný sektor

Nárast nákladov na suroviny ovplyvňuje predajný sektor

V posledných mesiacoch sa v dôsledku nedostatočnej dostupnosti výrazne zvýšili náklady na komponenty a suroviny, čo sa premieta do neúmerného nárastu ceny finálnych produktov. Táto paradigma ovplyvňuje všetky sektory vrátane automatickej distribúcie a jej súvisiacich oblastí. Hoci sa niektoré spoločnosti rozhodli prevziať tieto náklady, iné tak urobiť nemôžu, čo má vplyv na ceny položiek, ktoré sú distribuované v predajných automatoch.

To všetko sa pridáva k ďalším nevýhodám , ktorým musel čeliť sektor , ktorý bol vážne postihnutý obmedzeniami uloženými na zastavenie šírenia COVID-19 a ktoré v prvých mesiacoch pandémie viedli k uzavretiu priestory, kde sa zvyčajne nachádzajú predajné automaty.

Nadobudnutie účinnosti smernice o jednorazových plastoch 3. júla tiež spôsobilo veľký vplyv na predajný priemysel s jeho zákazmi, obmedzeniami a požiadavkami na označovanie pohárov.