Fínsky Huhtamaki prináša digitalne uschopnený tepelne senzitívny pohár

Nový pohár Adtone, z Huhtamaki Foodservice Europe-Asia-Oceania (Európa-Ázia-Oceánia), je jednorazový papierový téglik s digitalizovanou možnosťou pripojenia pre predajne kávy a maloobchod. Dodáva sa s teplom aktivovateľnou nálepkou a s kódom QR pre pripojenie sa na link webovej stránky zákazníka. Ak je QR kód skenovaný s inteligentným zariadením, spotrebitelia sú presmerovaní na vstupnú web stránku vopred prednastavenú. Termocitlivé vlastnosti štítku znamenajú, že sa QR kód zobrazí len vtedy, keď je pohár naplnený horúcou tekutinou, takže je to pre maloobchodníkov možnosť si zabezpečiť, že zákazník vykonal nákup predtým, než mu je umožnený prístup k propagačného teplému nápojovému obsahu. A čo viac, každý kód možno použiť len raz.