Venditalia, opätovné spustenie predaja

Venditalia, opätovné spustenie predaja

Organizácia Venditalia Worldwide Vending Show , show, ktorá otvorí svoje brány medzi 25. a 28. májom 2022, po prvýkrát na Fieramilano RHO, plánuje ukázať veľké množstvo inovácií súvisiacich s automatickým predajným sektorom. Registrácia na toto stretnutie je už otvorená.

Pre jej predstaviteľov predstavuje oslava tohto prvého veľkého medzinárodného vendingového podujatia po období bez veľtrhových stretnutí v dôsledku pandémie jedinečnú príležitosť na reštart sektora. „Početné inovácie plánované v rámci tejto výzvy prispejú k tomu, aby bolo podujatie jedinečné,“ vysvetľujú s odkazom na „digitálnu revolúciu“ , ktorá bude implementovaná ponukou rôznych digitálnych nástrojov, ktoré umožnia vystavovateľom organizovať webináre, predstavovať sociálny obsah, mať svoj vlastný chat a program pre videohovory.

Na dokončenie ponuky nájdu účastníci novú platformu pohostinstva. Organizácia tiež oznámila možnosť využívať ekonomické výhody. Medzi nimi Venditalia dáva vystavovateľom k dispozícii rôzne bankové zmluvy na financovanie výstavnej plochy a personalizovanej konfigurácie stánkov. Celkovo päť úverových inštitúcií vytvorilo na tento účel koncesie, pričom v niektorých z nich nie je potrebné, aby boli majiteľmi účtu. Platba bude prebiehať počas 12 mesiacov a úrokovú sadzbu v prípade financovania výstavnej plochy a personalizovanej konfigurácie bude znášať Fiera Milano. V prípade, že je financovaná len výstavná plocha, úrokovú sadzbu si určí každá inštitúcia.