Vendiberica sa vracia v roku 2023

Vendiberica sa vracia v roku 2023

International Vending and Automatic Restoration Show, Vendibérica , podujatie organizované spoločnosťou Ifema a podporované Anedou, bude mať svoj ďalší ročník v roku 2023. Dohodli sa na tom 30. septembra počas stretnutia dodávateľov Španielskej národnej asociácie automatických distribútorov v r. diskutovalo sa o možnosti stretnutia v roku 2022, čo je dátum, ktorý bol vylúčený, keďže kalendár veľtrhov súvisiaci s vendingom je už na budúci rok naplnený výzvami pre Venditalia a Eu'Vend & Coffeena okrem Alimentaria & Hostelco.

Vendibérica ukáže v roku 2023 najširší prehľad vendingu a súvisiacich oblastí, pričom bude slúžiť ako spojovací bod medzi potravinárskym sektorom a sektorom automatickej distribúcie, ktorý je základným a rastúcim kanálom v jej distribučných stratégiách.