E-vending – marketingový systém a online platby

Microtronic US prináša online platby a marketingový systém pre predajné automaty. Nazval ho jednoducho E-vending. Ide vlastne o novú mobilnú aplikáciu – appku. Užívateľ je schopný si ju stiahnuť do mobilu a používať vo všetkých automatoch, ktoré sú schopné čítať QR kód. Využiť ho môže aj v inom predajnom priestore s obdobnými možnosťami QR skenera.

Spotrebitelia môžu týmto spôsobom jednoducho platiť rovnako, ako keď získajú v rámci propagačnej akcie od prevádzkovateľa automatu bezplatný kupón na získanie svojej odmeny, alebo darčeka k narodeninám...

E-vending je vhodný aj na použitie na pracoviskách. Zamestnávateľ, ale aj ktorýkoľvek prevádzkovateľ, ho môže využiť aj ako vernostný program. Využívanie appky je bezpečné a chránené. Vklady finančných prostriedkov idú priamo na bankový účet prevádzkovateľa.