Prísľub pre trend samoobslužných predajov kartou i hotovosťou. Do 4 rokov nárast o 18%.

Technavio zverejnilo prognózu, ktorá sľubuje svetovým trhom so samoobslužným terminálom, že postupne porastú v priebehu nasledujúcich štyroch rokoch a počíta sa s medziročným nárastom takmer o 18 percent do roku 2021. Tento nárast inštalácií ovplyvní aj nárast výroby.Dôvodom je najmä to, že narastajú potreby samoobslužného predaja. Je to rýchlejšie ako pokladne. Vzrastie výroba na mieru samoobslužných predajných terminálov, ktoré môžu byť prispôsobené individuálnym obchodným potrebám predajcov. V správe sa ďalej zmieňuje, že to boli hlavne oba Americké kontinenty, ktoré figurovali ako silný prispievatelia do tohto segmentu počas roku 2016. Keďže sa maloobchodníci zameriavajú silne na zákaznícky servis, v Amerike, konkrétne v USA bude zrejme až do 2021 dominovať tento trend nárastu samoobslužných predajných zariadení.
Percento Američanov konzumujúcich kávu denne vzrástlo na 62% v tomto roku (2017), a to z 57% z roka 2016, podľa NCA 2017 National Coffee Drinking Trends (NCDT) je uvedené v svojej správe o sledovaní spotreby, ktorý zverejnila na výročnom zhromaždení NCA. Zvýšenie sa prinavracia späť na úroveň celkovej dennej spotreby kávy z minulosti nad úrovneň spotreby z roku 2014, čím sa zvrátil mierny pokles konzumácie, ktorý bol od roku 2013.