Viac ako 60% 'e-commerce', údajne cez telefón do roku 2020

Viac ako 60% e-commerce predajných aktivít budú prebiehať na smartfónoch do roku 2020, podľa nového výskumu od spoločnosti OC&C Strategy Consultants. Prvýkrát to bolo v roku 2016, kedy v jednom z mesiacov roka bolo viac ako 50% internetových nákupov cez smartfón, ale len 27% z e-commerce transakcií bolo vykonaných na smartfóne za celý rok. Uvádza to oficiálna správa od OC&C Mobile Mandate, ktorá zahŕňa dáta pre štatistiku od Paypal a Google, rovnako ako i ich OC&C vlastné data analýzy.
Maloobchodníci vo Veľkej Británii zaostávajú za americkými a ázijskými v niektorých kľúčových aspektoch mobilného obchodu - v rýchlosti mobilnej platby a dostupnosti podpory cez chat v e-commerce, čo je oveľa bežnejšie v iných krajinách. Západný maloobchodníci  taktiež riskujú, že zaostanú za ázijskými konkurentmi v kontextovo podobných modeloch komercie, kde sa odhaduje viac ako 31% užívateľov Wech urobili nákup v Číne prostredníctvom tejto Wech platformy.