PayRange platobná apka obľubená u študentov na Univerzite

Gilly Vending Inc. oznámilo, že jeden z piatich zákazníkov využíva PayRange aplikáciu pri platbe za výrobok z predajných automatov na Georgia State University. Výsledky sú získané z prvých 30 dní odkedy firma uskutočnila inštaláciu platobného systému. Gilly, firma so sídlom v Miami oznámila, že toto je prvýkrát, čo sú svedkom nových zdrojov príjmov z mobilnej platby a marketingu. Firma Gilly si pridala GS Univerzitu ku klientskemu zoznamu len nedávno, kde so svojimi automatmi slúži asi 50,000 študentom i celej fakulte. Všetky predajné miesta na akademickej pôde teraz prijímajú PayRange mobilné platby. Riešenie PayRange umožňuje bezhotovostnú platbu bez nutnosti akéhokoľvek sieťového pripojenia na automate. Operátori nainštalovali zariadenie Bluetooth LE, ktoré stačí k tomu, aby ich automaty boli pripravené pre mobilné platby. Spotrebitelia si potom stiahnú PayRange aplikáciu na uskutočnenie transakcií pri nákupoch z automatu. "To čo nás podnietilo k týmto krokom bolo rýchle prijatie na trhu, zanietené aktívne zapojenie našich zákazníkov a samozrejme naše spozorované zvýšenie príjmov. To všetko nám dalo podnet, aby sme hľadali neustále uspokojenie dopytu nových platobných mobilných iniciatív," povedala Gilda Rosenberg, prezident Gilly Vending Inc. Študentov povzbudí k stiahnutiu PayRange, ešte i ponuka od firmy Gilly, ktorá na stiahnuteľnej aplikácii prednastavila benefit "prvého nákupu" na všetkých automatoch univerzity zdarma.  Rosenberg hovorí, že používateľ utratí štyrikrát sumu nákladov toho prvého "nákupu zdarma" v tom istom týždni.
{jamedia src="https://www.youtube.com/watch?v=SKsK90MhEqU" type="video" mtype="youtube"}