Standard ChangeMakers: Akceptor bankoviek s notifikáciami

Standard Change-Makers Inc. skombinoval v novom produkte bezpečnosť série viacerých jednotiek akceptorov bankoviek zo sérií SC60 ako i spoľahlivosť systému 600 s mincovými tubami, a to s novým SC-výdávačom hotovosti a s MEI akceptorom bankoviek (dole umiestnený zásobník na bankovky) pre nominálie bankoviek $1 až $20, pre modely #SC62 SCC (vloženie bankovky spredu) aSC62 SCC (zozadu). Došlo k nahradeniu systému 600-EF akceptora bankoviek a k oddeleniu zásobníka od základných modelov. Náhradou za nich je SC-vydávač bankovej hotovosti (Conversion Kit) s mincovníkom MEI, v ktorom spoločnosť Standard Change-Makers Inc. vytvorila  nákladovo efektívne riešenie i pre staršie a už dosť známe modely. SC-Conversion Kit je vybavený SC- validátorom. Vyzerá podobne ako dizajn modulu EF a dátového terminálu, a má LCD displej a systém "menu" pre prehliadanie funkcií diagnostických správ, pre programovanie a auditové funkcie. Má i novú funkciu vzdialených notifikácií cez pripojenie do siete internetu. Zariadenie vie vysielať správu o dennom audite a notifikáciu o nefunkčnosti, a to na mobilný telefón alebo e-mailom.
Keď servisný technik doplní mince, môže tam potom zadať počiatočnú sumu a nastaviť pri akej hodnote bude
dochádzať k notifikáciam krízovej hodnoty nominálií. Pri dosiahnutí tejto hodnoty sa notifikácia odošle. Funkcia diaľkových notifikácií odosiela iba informácie, nikto sa k zariadeniu vtedy nijako neprihlasuje. Je to bezpečné vďaka zamedzeniu prístupu tretích strán.
{jamedia src="https://www.youtube.com/watch?v=u6NNGGqg9Y0" type="video" mtype="youtube"}