Štúdia z vendingu: bezhotovostné platby zdvíhajú priemernú hodnotu transakcie

Adaptácia bezhotovostných platobných systémov v segmente predajných automatov je najnovším krokom v ustálenom zavádzaní nových technológií. Tie zvyšujú objemy predaja, zákazníkom pohodlie a obsluhu. Počas posledných siedmich dekád, platobné systémy prešli pokročilým vývojom od mechanických jedno-cenových zariadení cez multi-cenové, multi-mincové mechanizmy, na integrované mincovníky s výdajom hotovosti, až po validátory bankoviek. Rovnako ako tie inovácie, dnes zase čítačky kreditnej, debetnej karty a bezkontaktných médií uľahčujú zákazníkom v automate nakupovať. Takto sa zákazníkom ponúka, aby použili svoj spôsob preferovanej platby, alebo metóde, ktorej v tom momente chcú dať prednosť. Za týmto účelom v Parlevel Systems zo San Antonia vykonali štúdiu pre svojich zákazníkov- operátorov automatov, ktorí teraz používajú systém Parlevel Pay system. Pre rastúci počet spotrebiteľov, ktorí nenosia pri sebe hotovosť, je možnosť bezhotovostného platobného média nevyhnutná na uskutočnenie ich platieb, zdôraznil Blomquist, výkonný riaditeľ Parlevel. "V skutočnosti, dospelým v USA pod 30 rokov nie je po chuti používanie hotovosti a to natoľko, že 51% z nich používa kreditnú alebo debetnú kartu aj pre nákupy do $5 (čo je limit cenovej úrovne, na ktorej sa pohybuje vendingova cenová kategória)," poznamenal Blomquist. Ale aké sú hmatateľné výhody inštalovania čítačky kariet v automate? Štúdia ukázala, že operátori, ktorí prijali bezhotovostné platby, majú priemerné transakcie vo výške $1,60 - to je takmer 40 centov viac ako ich náprotivky v hotovosti." Dôvodom je, že platcovia nevnímajú rovnako "bolesť výdavkov" pri používaní karty. "Čisté predaje sa zvýšia vďaka bezhotovostnému predaju v priemere na automat na $128. Je to tak zakaždým, keď sa tam pravidelne dostaví dopĺňač, alebo technik. To je takmer o $40  viac než na zariadeniach bez bezhotovostných platieb," hlásil Blomquist.
Zo štúdie vidieť, že automaty vybavené bezhotovostnými čítačkami v San Antonio, priniesli priemerné predaje v náraste o 42% viac, keď tam bola inštalovaná čítačka kariet. Z toho bezhotovostné platby predstavovali 32%, pričom 10% tohto nárastu bolo spôsobené nárastom hotovosti z predaja.
"Prekvapujúco bezhotovostné platby neukrojili z hotovostných predajov, ale ich zvýšili," ďalej poznamenal. "Vzhľadom k tomu, že na automate je teraz viac spôsobov platby, používa predajný automat viac ľudí - či už majú hotovosť alebo nie, vedia, že im automat vyjde v ústrety." Táto časť štúdie naznačuje, že bezhotovostné technológia môžu zvýšiť spotrebiteľské vnímanie spoľahlivosti vendingu, a tak prilákať viac zákazníkov. Štúdia tiež ukázala, že priemerná hodnota transakcie je vyššia u nákupov uskutočnených s bezhotovostným médiom. Priemerný bezhotovostný predaj bol $1,60 v porovnaní s $1.21 priemernou hotovostnou transakciou.
V prvom rade je dôležité určiť, ktoré automaty, alebo okruhy automatov by mali ťažiť z bezhotovostných predajov najviac za účelom urýchlenia návratnosti investícií. "Miesta, ktoré sú navštevované mnohými spotrebiteľmi, ako tranzitné areály, sú najlepšie na rýchly úspech bezhotovostnej platby. Školy, úrady, nemocnice, hotely a letiská sú len niektoré z oblastí, kde sa bezhotovostná platba uchytí najlepšie. Tieto predajné nárasty by mali priviesť prevádzkovateľov automatov, ktorý odkladali rozhodnutie prijať bezhotovostný platobný systém, aby vážne uvažovali o tom ako o ďalšom kroku vpred.
Nie všetky bezhotovostné čítačky sú na trhu kvallitou rovnocené. "Keďže mobilné peňaženky ", ako je ApplePay a Android Pay sa stali samozrejmosťou, je dôležité, aby čítačky bezhotovostných platieb boli technicky navrhnuté tak, aby prijímali nie len kreditné a debetné karty."
Ďalším prínosom dobrého bezhotovostného platobného systému je, že sa znižujú náklady spojené s manipuláciou s hotovosťou - preprava, triedenie, počítanie, vreckovanie a vklad v banke na účet - čo šetrí i výdaje aj zmenšuje riziko. Okrem toho funkcionalita bezhotovostného zariadenia umožňuje operátorovi, aby plne využil schopnosť moderného vendingového zariadenia a ponúkol zákazníkovi nákup viacerých položiek s jednotnou platbou.
Zariadenie čítačky Saturn 6500 od Oti je navrhnuté tak, aby akceptovalo debetné i kreditné karty spolu s "peňaženkami" mobilných platieb pre účel vendingu. A čítačka je inštalovaná v napojení na Connect 3000, kde je voliteľná ponuka pre funkciu telemetrie s veľkou škálou štatistík, plánovania trás ciest pre technikov, notifikáci v telefóne o stave zariadení i zásob v nich umiestnených na rôznych lokalitách. Na českom a slovenskom trhu je dostupná cez výhradné zastúpenie v spoločnosti Vendea, s.r.o.
{jamedia src="https://www.youtube.com/watch?v=NbRNbxeNWG4" type="video" mtype="youtube"}
{jamedia src="https://www.youtube.com/watch?v=z2HS-ihVLYI" type="video" mtype="youtube"}