LAI Games: Plaťte kartou i pri voľnočasových oddychovkách

LAI Games inovoval basketbal pre voľnočasový oddych vo svojom automate HYPERshoot, ktorý má predstavovať túto hru inovatívnym spôsobom. Automat je s interaktívným svetelný tunelom, ktorý na základe senzorov sníma hodenú letiacu loptu smerom na kôš. V hernom móde letiaca lopta zanecháva stopu svojej trajektórie, ako chvost kométy, a to za doprovodu živých športových komentárov hry. Basketbalový kôš je osvetlený ako prstenec pri každom hode doň. Každý zaznamenaný úspešný kôš a obruč sa rozsvieti, a ak hráča bude skórovať v sekvencii za sebou, získa za každý kôš navyše extra body. Skórovanie v rýchlom slede umožňuje skúsenému hráčovi dostať sa do čela pred ostatnými súčasne hádžucími hráčmi, ktorí sa vzájomne vidia, keďže sú basketbalové koše umiestnené vedľa seba, čo motivuje rekreačne športujúcich v súťaživosti a k podaniu lepšieho výkonu. Takýchto jednotiek je možné vedľa seba prepojiť až osem, a môžu na svetelnom displeji vzájomne vidieť, kto kedy skóroval.
Vstup do hry tohto virtuálneho basketbalu je možné zaplatiť na bočnom termináli bezhotovostne platobnou kartou.
{jamedia src="https://www.youtube.com/watch?v=3yhHUN9araY" type="video" mtype="youtube"}
{jamedia src="https://www.youtube.com/watch?v=YN3EnXnxwww" type="video" mtype="youtube"}