OTI spolu s VEND Access poskytujú v Austrálii bezhotovostné platby

Rosh Pina, Izrael - On Track Innovations Ltd., špecialista NFC platieb  oznamuje, že vstupuje na austrálsky trh bezhotovostných platieb v spolupráci s VEND Access Pty Ltd. a Card Access Services Pty Ltd. Vend Access a bude distribuovať riešenie "Otimetrie" (Telemetria od oti) s podporou NFC bezhotovostných platieb a telemetrie. Austrálska spoločnosť Card Access Services bude poskytovať bránu a spracovateľské služby platieb pre OtiMetriu, ktorú zase spoločnosť Vend Access bude inštalovať a prevádzkovať na Austrálskom trhu.
OtiMetria zahŕňa telemetriu, predaje, informácie z prevádzok a marketingové informácie ako aj ponuku systémovej správy zariadení v reálnom čase.
"Vstup na austrálsky trh predstavuje ďalší míľnik v našom prístupe k budovaniu rozsiahlej siete distribútorov, ktorá poskytne inteligentné a nákladovo efektívne riešenia pre bezobslužný trh," uviedol generálny riaditeľ OTI Shlomi Cohen. Vend Access plánovalo komerčné inštalácie integrovaného riešenia do konca roku 2016. Cieľovým segmentom sú predajné automaty, práčovne, kiosky, umývačky áut, herné zariadenia a ďalšie samoobslužné trhy.