Vendingové predajné propagácie v PayRange aplikácii

Skoro stovka vendingových operátorov ponúkla propagáciu v PayRange App pre zvýšenie predaja v mesiaci december. Mobilná aplikácia PayRange sa použila na spustenie propagácie produktov pri sviatočných predajoch u takmer stovky operátorov pre riadenie nárastu predajov v predajných automatoch práve v priebehu mesiaca december, kedy sa tržby klasicky spomaľujú uprostred sviatkov a prázdnin v decembri.
Mobilná platobná aplikácia PayRange prináša nielen bezhotovostnú platbu, ale tiež možnosť osloviť spotrebiteľa s načasovanou reklamnou ponukou. Zúčastnení operátori dali spotrebiteľom zľavu 25 centov pri nákupe na svojich predajných zariadeniach. Ponuka je automaticky zrušená po tom, čo používateľ uskutočnil  štvrtý nákup, alebo je časovo obmedzenou do konca mesiaca. Podľa toho, čo nastane skôr. Nevznikajú tu pre prevádzkovateľov žiadne náklady na spustenie tejto kampane, okrem nákladov na vytvorených zľavách s 25 centami.
Pre mnohých to bolo prvýkrát, keď ponúkli zľavu digitálnym spôsobom. Dať spotrebiteľom až štyri šance na zľavu bola zameraná na podporu opakovaných nákupov. Cieľom je vybudovať u zákazníka preferenciu u istého predajného automatu (lokality) a budovaniu vernosti prinavrátením užívateľa späť k predajnému automatu počas jedného mesiaca decembra, kedy sú tržby zvyčajne nižšie.
{jamedia src="https://www.youtube.com/watch?v=SKsK90MhEqU" type="video" mtype="youtube"}