Nové šaty pre platby na lístkové MHD automaty

Firma Miko-mat v spolupráci s vendingovou spoločnosťou Vendea, ktorá je výhradný distribútor bezhotovostných platobných systémov OTI – On Track Innovations, testuje svoj prvý prototyp predajného automatu na predaj cestovných lístkov. V tomto automate je možné cestovné lístky zaplatiť buď mincami alebo platobnou kartou, prípadne mobilným telefónom s funkciou NFC.