Magazín infovending

Magazín o vendingu. Informácie o výrobcoch automatov, surovín, platobných systémov, filtračných zariadení, predajcoch a prevádzkovateľoch predajných automatov.