Nový softvér pre horúce nápojové automaty

Softvér od Cafection Enterpises umožňuje prevádzkovateľom sledovať automat na horúce nápoje aj na diaľku. Nový systém pošle upozornenie emailom. Dokáže zabezpečiť preventívnu údržbu automatu, alebo upozorní na nedostatok zásob. Má dokonalý prehľad o aktuálnej prevádzke a o tom, koľko dávok nápoja je ešte schopný automat pripraviť.

Nový softvér má taktiež funkciu úspory energie. Vďaka tomu dokáže znížiť prevádzkové náklady o viac ako 20%. Dokáže urobiť objednávku materiálu priamo zo zariadenia.

„Je to ako mať svojho súkromného virtuálneho strážnika,“ povedal zástupca firmy Frank Baron.