Hľadá sa nové a tvorivé

Veľtrh Eu´Vend a Coffeena sa bude konať 24. – 26. septembra tohto roku v Kolíne nad Rýnom. Aj tento rok sa bude niesť v znamení hesla „automat ako najmenšia kaviareň na svete“. Opäť bude oslavou a prezentáciou inovatívnych a originálnych konceptov vo svete vendingu.

Na veľtrhu sa aj oceňuje. Tradícia siaha do roku 2007, odkedy je neodmysliteľnou súčasťou originalita a technológie. Ocenenia sú rozdelené do viacerých kategórií od technického vybavenia, cez pomocné výrobky až po optimalizácie prevádzok automatov. Všetko v rámci inovatívnych riešení pre maloobchodníkov. Oceňovanie, vlastne môžeme povedať, že súťaž, si kladie za cieľ optimalizáciu rôznych aplikácií a služieb v oblasti vendingu, ktoré sú použiteľné v celom odvetví.

Porota je vždy zložená z odborníkov z odboru. Tí nominujú tri produkty v každej kategórii. Špeciálnom cenou je „Inovácie automatov“. Návrhy na ocenenie je možné posielať do 22. mája.

Podmienky a pravidlá je možné zistiť na www.euvend-coffeena.com a na internetových stránkach www.bdv-vending.de. My sa už teraz tešíme na všetky novinky, o ktorých budeme môcť písať v septembri po veľtrhu. Predchádzajúce skúsenosti dávajú prísľub, že ich nebude málo...