Nová app-ka pre vending – Stream VMS

Stream VMS je vlastne, zjednodušene povedané, sledovací softvér. Vďaka nemu máte dokonalý prehľad o svojom automate. Všetky dôležité informácie v jednej app-ke. Sledujete zásoby, reálny stav, spotrebu energie a vyčíslenie nákladov, nevyhnutnosť doplnenia a predpokladaný termín dopĺňania zásob, revíziu systému, hlásenie chýb... Má všetky potrebné ovládače a všetko v rámci jedného systému. Je to ideálny softvér pre vaše podnikanie, pre to, aby ste mali svoj automat pod kontrolou.

Aplikácia je kompatibilná so smart telefónmi. Bola však navrhnutá špeciálne pre iPhone, takže logicky na tomto zariadení funguje najideálnejšie. Rovnako dobre bude fungovať aj na vašich iPodoch. Grafika vyzerá rovnako. Celý softvér podporuje Office. Všetky aktualizácie sú klasicky k dispozícii automaticky cez App Store.

Okrem stavu zásob, termínov a kontroly chybovosti, vám Stream VMS zabezpečí aj dokonalý prehľad o finančných tokoch. Viete okamžite zistiť vaše aktuálne náklady, ale zároveň aj aktuálny zisk a provízie. Výstupné údaje si môžete dávať napríklad aj do výkazov, alebo prehľadných tabuliek. Tie si môžete robiť denne, týždenne, mesačne, alebo ročne. Môžete mať takto k dispozícii aj denné záznamy vodiča a plánovanie dopĺňania zásob. Je to app-ka, ktorú si jednoducho zamilujete.