Staňte sa jednotkou, ktorú vaša spoločnosť potrebuje

Pre niektorých môže byť ťažké, a možno aj stresujúce, riadiť zamestnancov, viesť projekty, mať pod palcom financie... Jednoducho samostatne podnikať. Neexistuje žiadny všeobecný spôsob, ktorý by fungoval v každej spoločnosti, v každej firme. Rovnako neexistuje ideálny postoj, alebo ideálna osoba, ktorá všetko zvládne ako dokonalý líder.

Tak ako môžete vedieť, že svoju prácu robíte dobre, ako dobrý vodca, dobrý líder? Učte sa od úspešných. Počúvajte ich rady. A riaďte sa tým, čo si vezmete ako svoje predsavzatie. Napríklad Petra Druckera (zomrel v roku 2005), známeho prominentného konzultanta, pedagóga a spisovateľa, označovali a označujú za „muža, ktorý vynašiel konanie“.

Druckerove myšlienky a zásady sú nekonečné. Avšak môžeme z nich zostaviť osem najdôležitejších praktík. Takto tento veľký človek videl úspešného a efektívneho vodcu – bez ohľadu na to, či pôsobí v priemysle, vendingu, potravinárstve...

Úspešný efektívny líder:

Pýtajte sa: „Čo je potrebné robiť?“

- Drucker odporúča zistiť jednu úlohu, ktorú je potrebné urobiť vo firme hneď teraz. To je tá najdôležitejšia úloha. Je potrebné vždy si usporiadať všetky úlohy ako priority. Vždy pracujte iba na jednej úlohe naraz. Ak ju dokončíte, zhodnoťte ďalšie úlohy a opäť postupujte podľa priorít. Len pripomíname, že opäť pracujete iba na jednej úlohe naraz.

Pýtajte sa: „Čo potrebuje firma?“

- Pýtajte sa vždy, čo je správne pre vašu firmu. Nie pre akcionárov, nie pre zamestnancov, nie pre vlastníkov. Ale vždy – čo je správne pre vašu firmu. Toto je väčšinou kameňom úrazu v rodinných podnikoch. Prihliada sa na potreby ostatných členov rodiny. Pokiaľ však chcete mať naozaj úspešnú firmu, a chcete byť dobrým lídrom, musí byť váš postoj, vaše myslenie a vaše konanie zamerané len a len na jednu vec – čo je správne pre vašu firmu. Iba táto filozofia zaručuje úspech. Nie prispôsobovanie.

Vypracujte akčné plány

- Skôr, ako sa pustíte do plnenia záväzkov, zostavte si akčný plán, ako sa dopracujete k cieľu. Je to dôležitý podklad pre vaše konanie. Akčný plán by mal obsahovať nielen to, čo chcete dosiahnuť. Mali by ste v ňom počítať aj s pravdepodobnými obmedzeniami, s priebežnými kontrolami, a rovnako aj rozloženie času na riešenie jednotlivých úloh.

Neste zodpovednosť za rozhodnutia

- Podľa Druckera, ak už bolo rozhodnutie urobené, je dôležité, aby zaň bola zodpovedná minimálne jedna osoba. Je dobré, ak je meno tejto osoby známe. Táto zodpovedná osoba dohliada nad vykonaním rozhodnutia, nad termínmi, nad tým, kto všetko je informovaný a kto je rozhodnutím dotknutý. Pokiaľ ste už rozhodnutie urobili, stojte si plne za ním. Nemeňte často rozhodnutia. Je to neefektívne a stávate sa nespoľahlivým.

Prevezmite zodpovednosť za komunikáciu

- Pokiaľ máte plán, zdieľajte ho. Znamená to, že ho rozoberiete s ľuďmi z vašej firmy – nadriadenými, podriadenými, rovesníkmi. Dobrý lídri takto získavajú dôležité podnety a informácie, ktoré potrebujú pre svoju prácu. Takto dosiahnu to, čo chcú získať.

Zamerajte sa na príležitosti, nie na problémy

- Riešenie problémov je nevyhnutnosť. Avšak ak sa dostanete do kolotoča, v ktorom len riešite problémy, skončili ste. Iba využívanie príležitostí prináša výsledky. Efektívne vedenie považuje zmeny za príležitosti, nie za hrozby. Pri riadení je múdrejšie diskutovať, prinášať podnety ako prvý, nie ako druhý člen tímu. A pokiaľ už diskutujete – príležitosť je prvou témou. Problém je vždy témou číslo dva.

Stretávajte sa produktívne

- Máte na poradu vyhradený čas napríklad 1 hodinu, a ak aj nie je čo na prerokovanie, rýchlo si niečo nájdete? CHYBA! Drucker upozorňuje na to, že stretnutia vo firme by mali byť vždy v prvom rade efektívne. Vždy si stanovte, čo presne potrebujete prerokovať. Pokiaľ sa tak na stretnutí už stalo, ukončite ho. Šetrí to čas a zefektívňuje prácu. Na konci stretnutia si určite úlohy a termíny, aby ste nimi neskôr mohli začať. Opäť sa však na stretnutie pripravte, aby ste mohli maximálne efektívne využiť čas.

Premýšľajte a hovorte „my“, nie „ja“

- Efektívny líder je tímový hráč. Je zameraný na potreby firmy viac, ako na vlastné potreby. Takýto líder má najvyššiu autoritu v rámci spoločnosti. Zároveň však má aj dôveru zamestnancov, vlastníkov a akcionárov. Chcete byť najlepší? Buďte „my“, ale určite nie „ja“.