Nový Smartscooter a automat na batérie

Jednostopový elektrický motocykel neuniká pozornosti verejnosti. Inak tomu nebolo ani na Consumer Electronics Show. Smartscooter prináša Gogoro. Jednoduchý motocykel jazdí na batérie. Tie je potrebné dobíjať a tak je tu opäť ďalšia výzva pre vending.

„Svetové veľkomestá sa nachádzajú v bode zlomu hustoty obyvateľstva, znečistenia, rýchlej expanzie. Je nevyhnutné, aby sme na to technologicky reagovali, aby sme menili myslenie v prospech zajtrajškov,“ povedal generálny riaditeľ Gogoro Horace Luke. „Smartscooter a Gogoro energetická sieť zachytáva srdce budúcej generácie a stáva sa tak katalyzátorom pre efektívnejší, čistejší a rozumnejší výber energie v našich mestách.“

Smartscooter sa dostáva na trh práve v tomto roku. Riadenie je vybavené Gogoro iQ System-om – zjednodušene povedané osobným počítačom. Riadenie je plne synchronizované s batériou. Aplikácia tak nielenže hlási aktuálny stav batérie, ale aj umiestnenie najbližšieho dobíjacieho automatu. Ponúka taktiež diagnostiku a detaily jazdy a trate.

Nevyhnutná GoStation – čiže automat na batérie – funguje dvojakým spôsobom. Pokiaľ má zákazník čas, môže si batériu dobiť priamo cez automat. Ak ten čas nemá, jednoducho vymení vybitú batériu za nabitú a pokračuje v jazde.

{jamedia src="https://www.youtube.com/watch?v=QafvGm9br4o" type="video" mtype="youtube"}