Myslite na bezpečnosť

Vždy, keď začína niekto podnikať, má pred sebou tvrdú školu života. Je potrebné urobiť veľa vecí, aby boli investície pod kontrolou. Častokrát sa začínajúci podnikateľ nevie dobre vysporiadať s bežnými prekážkami a starosťami.

Platí to aj vo vendingu. Prevádzkovateľ môže byť buď nájomcom, alebo vlastníkom automatu. Hneď na začiatku ho čaká dôležité rozhodnutie – vybrať vhodné miesto. Nasledujú ďalšie a ďalšie rozhodnutia. Možno si bude prevádzku zabezpečovať sám, možno si najme ďalšieho človeka. Automat si dá poistiť, zabezpečí ho proti krádeži a proti poškodeniu. So zamestnancom uzavrie zmluvu...

Často v takýchto momentoch zabúda na poistenie o hmotnej zodpovednosti. Malo by byť súčasťou pracovnej zmluvy so zamestnancom. Mal by naň myslieť aj samotný prevádzkovateľ. Kto mu nahradí škodu, ak mu automat poškodí zamestnanec svojim postupom? Čo v prípade, ak zamestnanec nebude včas a poctivo dopĺňať tovar, presne podľa pokynov a dohôd? Pokiaľ má prenajaté miesto, na ktorom je umiestnený automat, môže sa s jeho majiteľom dohodnúť na náhradách škody spôsobenej vandalmi. Aj na tieto veci je potrebné myslieť dopredu. Nežijeme v ideálnom svete. Myslením krok dopredu si ušetríme starosti a nepríjemné skúsenosti v budúcnosti.

Prevádzkovateľ nemôže obviňovať zamestnancov, či prenajímateľov miesta. Ak sa vyskytnú neočakávané udalosti, automat poškodia vandali, alebo prírodné živly, vysporiadanie sa s touto situáciou je na prevádzkovateľovi. Pravda v plnej miere iba v tom prípade, že na takéto veci nemyslel dopredu a nemá ich zmluvne ošetrené. Zamestnanec môže mať v zmluve hmotnú zodpovednosť za škody, ktoré spôsobí. V zmluve o prenájme sa môže prevádzkovateľ s prenajímateľom dohodnúť, že v prípade útoku vandalov si podelia určitým pomerom náklady na opravu. Rovnako môže byť v zmluve popis postupov na zabezpečenie proti zlodejom, a postup po vykradnutí automatu. Prípadne si zvolia vhodné poistenie proti živelným pohromám...

Všetko je o dohode a prezieravosti. Iba tak môžete do podnikania vykročiť s istotou, že nech sa stane čokoľvek, o vaše podnikanie neprídete.