Nahradí klasický automat helikoptéra?

Holandská firma pristúpila ku kancelárskemu kávovému servisu maximálne futuristicky. Klasický Drone slúži na to, aby na základe objednávky priniesol kávu zamestnancovi, nech už je na ktoromkoľvek poschodí budovy svojho zamestnávateľa.

Funguje to jednoducho. Zamestnanec si prostredníctvom aplikácie v smartfóne objedná obľúbenú kávu. Aplikácia odošle objednávku baristovi v kaviarni na prízemí budovy. Ten objednávku spracuje – teda pripraví čerstvú kávu – pohár s kávou umiestni do Drone a káva doslova letí k zákazníkovi. Drone pracuje so stabilizátorom, takže kávu počas letu nesie čo možno najrovnejšie. Taktiež dokáže rozpoznávať  objekty a má detekciu pohybu. To znamená, že nenarazí do človeka idúceho oproti nemu. Má presne naprogramované trasy a na adrese prijatia je osobitné pristávacie miesto. Príjemca dostane cez aplikáciu správu, že jeho káva už dorazila.

Firma Lab, ktorá toto všetko technologicky zvládla na výbornú, sa momentálne snaží s Drone presadiť na komerčnom trhu a hľadá investorov.

{jamedia src="https://www.youtube.com/watch?v=WCL8vhbfmZk" type="video" mtype="youtube"}