Ako učia deti v Bulharsku recyklovať

V Bulharskom meste Plodiv nainštalovali prvý automat v krajine na lisovanie plastových fliaš. Automat je umiestnený na základnej škole Aleka Konstantinova. Žiaci majú možnosť kúpiť si fľašu s pitnou vodou, ale ak ju odovzdajú na recykláciu, získavajú bonusy.

Deti medzi sebou súťažia, kto vyzbieral viac fliaš. Za odovzdané fľaše na recykláciu získa škola peniaze. Tie využije podľa slov riaditeľky Krasimíry Angelovej na zakúpenie sadeníc. Samotné deti získavajú vstupenky. Stačí len recyklovať a za vstupenky sa dostanú na jednodňový výlet.

Automat na recykláciu bol nainštalovaný ako súčasť vzdelávacieho programu na ochranu životného prostredia. V Bulharsku sa vyhadzuje obrovské množstvo plastov, s ktorými si príroda nevie poradiť. Automaty sa tak zdajú byť v súčasnosti ideálnym riešením, ktoré naviac hravou formou pomôže školám a deťom.

Po takomto úspechu by sa mali automaty na recykláciu rozšíriť na školy po celom Bulharsku.  Na záver už len dodáme, že vďaka peniazom z automatu, za ktoré sa nakúpia sadenice, vyrastú v okolí školy stromy, kríky a rastliny. Život na škole bude preto nielen ekologickejší, ale aj oveľa krajší. Úsilie žiakov tak škola ocení dlhodobo...