Keď je automat mierotvorca...

Vzťahy medzi susediacimi krajinami India a Pakistan by sme mohli nazvať aj slovom nestabilné, alebo náročné. Coca-Cola sa rozhodla, že napomôže k tomu, aby sa tieto vzťahy zlepšovali. Ako inak, prostredníctvom svojho automatu a svojich typických nápojov. Je potrebné povedať, že toto nie je prvá a jediná aktivita v tomto smere.

Systém je jednoduchý – Coca-Cola umiestnila na dvoch od seba vzdialených miestach svoje interaktívne automaty. Jeden bol v Indii, druhý v Pakistane. Vďaka technologickému a kamerovému zabezpečeniu bolo možné vidieť prostredníctvom automatu z jedného miesta na druhé. Ľudia tak vzájomne mohli komunikovať. Posielať si smajlíky, alebo iné piktogramy podporujúce mierové myšlienky.

Tentokrát boli umiestnené automaty v dvoch obľúbených nákupných centrách. V Pakistane to bolo nákupné centrum v Lahore. V Indii zasa v meste Naí Dillí. Obe mestá sú od seba vzdialené iba 325 míľ, ale rozdeľuje ich nielen hranica, ale aj kultúra a politické napätie.

Prostredníctvom automatu mohli ľudia navzájom spoločne kresliť, tancovať, dotknúť sa rukami ako prejav zmierenia a mieru. Automaty jednoducho na oboch stranách ponúkali priateľskú výzvu. A ľudia všetkých stavov, povolaní, či vekových kategórií výzvu prijímali...

{jamedia src="https://www.youtube.com/watch?v=a-wK8Tasa8M" type="video" mtype="youtube"}