Telemetria šetrí náklady

Kvalitná telemetria dokáže ušetriť prevádzkové náklady až do výšky 80%. Tvrdia to najnovšie britskí prevádzkovatelia automatov.

Pokrok predstavuje úsporu času, aj nákladov. Prevádzkovatelia už nie sú odkázaní na časovú dostupnosť technikov, ktorí musia vyraziť priamo k automatu, zistiť príčinu poruchy, opraviť ho, doplniť zásoby, skontrolovať... Vďaka novým technológiám majú svoj automat pod kontrolou doslova 24 hodín denne. Vedia zistiť aktuálny stav zásob v automate bez toho, aby fyzicky k nemu zašli. Viaceré poruchy vedia odstrániť rovnako „na diaľku“.

Podobné skúsenosti hlásia prevádzkovatelia z celej Európy. Nové softvérové a hárdverové vybavenie síce vyžaduje určité vstupné investície. Tie sa však vrátia. Prevádzka automatov je plynulejšia a bezproblémovejšia.

Kvalitnú telemetriu oceňujú nielen prevádzkovatelia automatov s výrobkami, ale aj prevádzkovatelia kávomatov a iných nápojových automatov s okamžitou prípravou. Automat im dokáže zaslať informáciu, že je potrebné vyprázdniť kôš, urobiť údržbu, doplniť kávu, mlieko, cukor...  S kvalitnými technológiami máte jednoducho vždy tie správne informácie, aby bol váš obchod bezproblémový.