Automat ako reklamný stojan na propagáciu cestovného ruchu

Novinka medzi automatmi ponúka viaceré možnosti prezentácie. Všetky sú však prepojené na predaj. V posledných rokoch vending zaznamenal nedostatok vo využívaní publicity. Len čisto predajné automaty podporujúce turizmus neboli plnohodnotne využité a investícia do nich sa len ťažko vracala.

Nový automat využíva maximálne potenciál. Je akousi výkladnou skriňou. Obsahuje efektívnu reklamu, dostupné informácie, pohyblivé obrázky, a možnosti zakúpiť si všetko potrebné.

Automat vám nielen ukáže atraktívne a zaujímavé miesta v okolí, ale zároveň vám ponúkne vstupenky, cestovné lístky, drobné reklamné predmety... Všetko na jednom mieste. Všetko prehľadné a aktuálne. S voliteľnou možnosťou platby. Je vhodné ho umiestniť na dopravné stanice, do hál hotelov, k informačným centrám, alebo na miesta najčastejšie navštevované turistami.

Automat už obsahuje geolokačný systém. Takže tí, ktorí majú inteligentné telefóny s androidom sú na jeho umiestnenie upozornení prostredníctvom aplikácie PIT Foursquare.

Do automatu môžete umiestniť až 12 výrobkov. Je na vás, či si zvolíte tričká, čiapky, prívesky, alebo aj napríklad pohľadnice, ktoré sú turistami často žiadané.

LED obrazovka umožňuje využiť automat aj ako miesto na umiestnenie najrôznejšej platenej reklamy. Je tam maximálne využitý a tým predurčený na zisk.