WiLan uzavrel dohodu s Panasonicom o patentových právach

Firma zameraná na duševné vlastníctvo a licencie uviedla, že uzavrela partnerskú zmluvu s Panasonicom. Panasonic na základe tejto dohody získa práva a licencie určitých patentov týkajúcich sa systémov do automatov. Podrobnosti o patentoch, ani podrobnosti zmluvy, neboli zverejnené.

Prvá zmluva medzi WiLan a Panasonicom vznikla ešte v decembri 2013 a zahŕňala viac ako 900 patentov.

WiLan bola založená v roku 1992. Prezentuje sa ako firma na licencie duševného vlastníctva. Zastupuje tak viac ako 290 spoločností po celom svete. Medzi vynálezy, na ktoré vlastní licencie, patria aj produkty komunikačnej a spotrebnej elektroniky, vrátane 3G a 4G mobilných telefónov, zariadení umožňujúcich Wi-Fi v notebookoch, Wi-Fi pripojenia na internej, širokopásmové smerovače, zariadenia do digitálnych televíznych prijímačov...