Human - automaty zdravej výživy

Obrovský tlak verejnosti na zdravie a zdravú výživu vyvoláva najrôznejšie reakcie zo strany výrobcov, vlastníkov a predajcov automatov. Medzi firmy, ktoré sa snažia zdravú výživu propagovať a rozširovať aj prostredníctvom vendingu patrí aj Human.

Human je firma, ktorá funguje najmä na základe spolupráce formou franšízy. Automaty Human ponúkajú potraviny a nápoje, vrátane čerstvých plodov a miestnych produktov. V roku 2008 Human založili Sean Kelly a Andy Mackensen. Ich automaty sú umiestnené na viac ako 1200 školách, nemocniciach a ďalších verejných miestach. Filozofiou firmy sú zdravé potraviny, ktoré sú nielen zdravšie, ale ich konzumácia je aj pohodlnejšia, ako pri nezdravých potravinách. Human venuje 10% svojho zisku na podporu zdravej výživy a podnikateľského vzdelávania na okrajových školách prostredníctvom svojej charitatívnej nadácie HUMAN Everywhere.

{jamedia src="https://www.youtube.com/watch?v=DdbNrdyrsPw" type="video" mtype="youtube"}