Namiesto Coly uterák

V Japonsku v rámci marketingovej propagácie nainštalovali viacero hybridných automatov – klasické automaty a hracie automaty v jednom. Nič netušiaci zákazník si kúpi svoj nápoj a zrazu dostane zlatú plechovku Coca Coly, v ktorej je ukrytá cena – uterák. Hoci plechovka nie je z pravého zlata, poteší. Štítok na nej hovorí „otvorte, vyhrali ste uterák. Nejedná sa o nápoj na konzumáciu.“ A ako sa určuje šťastný výherca? Vedľa mincovníka je digitálny displej. Po kúpe nápoja sa na ňom objaví náhodná číselná kombinácia. Ak sú všetky čísla zhodné – zákazník dostane cenu.