V Japonsku upozorňujú na zemetrasenia aj automaty

Novým prostriedkom na predpovedanie prírodných nebezpečenstiev v Japonsku sa stali automaty. Ide o prvé automaty svojho druhu so zabudovanými varovaniami pri otrasoch.

Na prvý pohľad ide o bežné automaty, ktoré ponúkajú väčšinou nápoje. Majú však v sebe zabudovanú meteorologickú „základňu“. Keď sa blíži silné zemetrasenie, spustí sa v nich siréna ako výstražný systém. Ženský hlas oznamuje potrebné informácie.

Tieto špeciálne automaty sú rozmiestňované hlavne v okolí pobrežia, ktoré je najviac citlivé na otrasy a na cunami.

Po udalostiach z 11. marca 2011 sa v Japonsku intenzívnejšie venujú vývojom zariadení na predpovedanie prírodných katastrof a nebezpečenstiev. Napríklad mobilní operátori zaviedli bezplatné poskytovanie krátkych textových správ s varovaním. Vývojári pracujú na ďalších aplikáciách. Najmä pre chytré telefóny a tablety. Ich úlohou bude okamžité varovanie v prípade nebezpečenstva a poskytnutie potrebných evakuačných údajov v prípade núdze.