Vedci z Nového Zélandu predstavili „BabyX“

BabyX môžete považovať za najmilší technologický počin súčasnosti, alebo vám môže pripadať ako ten najdivnejší. Ku ktorej strane sa prikloníte, to nechávame na vás...

Na technológii BabyX pracovali výskumníci Inštitútu animačných technológií z Aucklandskej Univerzity. Pomocou počítačovej simulácie modelovanej v reálnom čase vytvorili virtuálne dieťa. To je schopné učiť sa, mať v reálnom čase výrazy tváre na základe „pocitov“, spontánne vyjadruje emócie ako nudu, alebo radosť. Užívateľ programu reaguje s dieťaťom na obrazovke pomocou kamery a mikrofónu.

Podľa vývojárov program kombinuje aplikovanú teoretickú neurovedu, umelú inteligenciu a interaktívnu 3D počítačovú grafiku. Počítač spracúva veľké množstvo vizuálnych a zvukových dát, tie vyhodnotí a následne reaguje realistickým spôsobom. Vývojári celý program BabyX naprogramovali podľa skutočného dieťaťa. BabyX sa stáva múdrejším každou komunikáciou. Jeho zobrazenie zahŕňa výpočtové modely základných nervových systémov zapojených do interaktívneho správania a učenia. Jednoducho povedané čím viac informácií dostane, tým sa stáva múdrejším.    

Vedci vďaka technológiám poskytujú nový spôsob, ako vytvárať stále viac pokročilejšie modely na štúdium funkcií mozgu. Je to tiež skvelý základ pre novú úroveň ľudskej interakcie s technológiou. Aplikáciu je možné použiť na viacerých úrovniach – od maloobchodu, až po videohry.

Nuž, nechajme sa prekvapiť, ako tento vedecký počin zhodnotia a zavedú do praxe obchodníci... 

{jamedia src="http://www.youtube.com/watch?v=ahDOBhKuuEM" type="video" mtype="youtube"}