Prečo obchod zlyháva?

V obchode všeobecne platí, že najčastejší problém je umiestnenie. Na dobrej lokalizácii všetko stojí a padá. Týka sa to aj vendingu všeobecne, a aj automatov, ktoré sú v prevádzke 24 hodín denne.

Na prvom mieste pri hľadaní dôvodov neúspechu vždy hľadajte voľbu miesta. Ostatné faktory sú až za týmto kritériom. Nasledujú kritériá ako venovanie sa zákazníkom, starostlivosť, technologický pokrok, dopyt, čistota zariadení a podobne. Ale ak nemáte dobré miesto, nenapredujete.

Neexistuje pritom žiadny zázračný recept na úspech. Aj na skvelom mieste môžete zakolísať len preto, že nezvolíte vhodný sortiment, alebo prestrelíte s cenou. Pokiaľ máte automaty s 24 hodinovou prevádzkou, musíte si zodpovedať otázku, kto sú vaši zákazníci. Čo môžu uprostred noci, kedy je všetko zatvorené, potrebovať? Pokiaľ máte tento typ automatov, mali by byť umiestnené tam, kde sa žije v noci. Teda blízko verejných dopravných centier, veľkých kancelárskych a pracovných centier, v blízkosti vzdelávacích a zábavných priestorov. Ďalšou vecou je, že pokiaľ je v blízkosti týchto miest kamenný obchod otvorený non-stop, budete v nevýhode. Už nemôžete počítať s plným úspechom.

Profil spotrebiteľa je alfou a omegou. Je potrebné si uvedomiť, že „noční spotrebitelia“ sú rôznorodí. V tomto prípade nemôžete vsadiť iba na jeden druh platby. V noci je väčší predpoklad, že zákazníci nebudú mať potrebnú hotovosť v minciach, budú chcieť platiť platobnou kartou, prípadne mobilom. Naviac ponuka musí byť rovnako rôznorodá, aby dokázala uspokojiť a zaujať aj mladých, aj starších. Čiže viaceré vekové kategórie. A rovnako tak mužov, ako aj ženy.

Na tento druh podnikania je potrebné počítať aj s priestorom. Ideálne je viacero automatov vedľa seba. Vyžaduje si to investície do priestoru, strojového zariadenia, prenájmov a technológií.

Druhou najčastejšou chybou po výbere miesta je nestarostlivosť. Automaty sú sebestačné. Avšak podnikať dnes so staršími modelmi je viac ako nevhodné. Nové technológie uľahčujú život podnikateľa v tom, že má prehľad o stave tovaru. Aj tomu sa však treba venovať. Nemôžete automaty kontrolovať len vtedy, keď vám príde hlásenie o nejakom nedostatku, alebo poruche. Aj tu ste podnikateľom, ktorý by mal denne venovať určitý čas kontrole, doplneniu tovaru, údržbou a podobne. Nemôžete nechať stroje žiť vlastným životom a chodiť si k nim len po peniaze. Takto žiadne podnikanie úspešne nefunguje. Rovnako mať stále tie isté produkty nie je ideálnym riešením. Dopyt sa mení, zákazníci sa menia a vyžadujú nielen novinky v oblasti platieb. Mať prehľad v surovinách a trendoch medzi spotrebiteľmi je druhým pilierom úspechu.

Vlastniť automat, umiestniť ho na frekventovanom mieste a naplniť atraktívnym tovarom – ani to vám ešte úspech v podnikaní nezaručí. Aj tu platí, že za úspechom sa kráča prácou a iniciatívou.