Predajné automaty sa čoraz viac podobajú ľuďom

Firma Begum Tomr UK z Turecka vyvinula automat iContact.io. Ten nielen komunikuje so zákazníkom pomocou hlasu, ale prostredníctvom obrazu môžete komunikovať s „virtuálnou osobou“, ktorá je schopná počas konverzácie prejavovať emočné výrazy tváre, prípadne gestá. Je to vďaka použitiu reálnych 3D obrazov reálneho človeka.

Táto technológia umožňuje komunikáciu s automatom na takej úrovni, ako keby zákazník komunikoval s predajcom tovaru a služieb v obchode. Klient si zvolí pomocou dotykového displeja, prostredníctvom holografického obrazu človeka automat vykoná niektoré zadanie a zákazník môže takto získať tovar, tlač dokumentu, alebo zobrazenie požadovaného zadania.

Momentálne tento typ automatov výrobca odporúča umiestniť najmä na verejných miestach (letiská, nákupné centrá, vládne úrady a nemocnice) a tam môže poskytovať užitočné informácie.