Mendoza chce písať vlastnú históriu vendingu

Spoločnosť Mendoza chce písať svoju vlastnú stránku v histórii vendingu. Opiera sa pritom o skúsenosti z takmer štyridsiatich rokov v odbore. Spoločnosť sa vždy snažila byť v čele rozvíjajúceho sa priemyslu.

Automaty boli vynájdené počas priemyselnej revolúcie v Londýne a ich vývoj trvá dodnes. Prvé automaty predávali už okolo roku 1880 pohľadnice.

Postupne sa služby predajných automatov rozširovali aj na nealkoholické nápoje v 20-tych rokoch minulého storočia. V 30-tych rokoch to boli automaty na cigarety. V 40-tych rokoch automaty dosiahli svoj vrchol vďaka automatom na kávu. Kávovary sa rozšírili po celom svete a dodnes sú ikonou vendingu. Nuž a nasledovali automaty na tie najrôznejšie produkty, vrátane čerstvých sendvičov. Od roku 1985 je možné v predajných automatoch platiť aj kreditnou kartou, čo výrazne zlepšilo postavenie automatov na trhu.

Automaty sú dnes k dispozícii po celom svete. Majú rôzne funkcie, možnosti. Prinášajú ich viaceré spoločnosti. Mendoza má automaty v rozmedzí od jednoduchých kávovarov, cez ponuku zvyčajných produktov, až po ponuku gurmánskych produktov prostredníctvom automatov.

Aj automaty Mendoza sú prístupné 24 hodín denne. Aj toto sa počíta ako krok vo vývoji predajných automatov. Čo všetko sa ešte dá zlepšiť, a čím všetkým sa dá zaujať, to ukáže čaj a šikovnosť vývojárov.