Päť spôsobov ako zlepšiť prevádzku dotykového automatu

VendingMarketWath a VendScreen na základe svojej spolupráce zverejnili päť spôsobov, ako je možné zlepšiť prevádzku dotykových automatov. Urobili tak prostredníctvom webového portálu Webinar. Ako inak, interaktívneho.

V prvom rade radili, aby prevádzkovatelia zapojili spotrebiteľov. Aby sami spotrebitelia na základe vlastnej skúsenosti dokázali rozlíšiť výhody oproti konkurenčným zariadeniam. Naviac ich motivovala diskusia spotrebiteľov z ktorej vyplýva, že spotrebitelia sa čoraz viac a častejšie dožadujú údajov o výrobkoch, o ich výživovej hodnote a zložení. A čo raz väčšiemu počtu ľudí vyhovujú bezhotovostné automaty.

Tu je spomínaných päť spôsobov:

  1. Zapojiť sa a rozlišovať
  2. Naštartovať zvýšenie predaja
  3. Poskytovať spotrebiteľom informácie o produktoch, ktoré chcú
  4. Neustále zlepšovať služby zákazníkom
  5. Flexibilná a adaptatívna platforma automatov