Záchranári a vending

Záchranári v Jackson Township majú možnosť výdaja zdravotníckeho materiálu z automatu. Majú tam konkrétne dva automaty, ktoré sú zásobené liekmi a lekárskym vybavením. Automaty využívajú v čase, kedy už nie je možné získať lieky a pomôcky štandardným spôsobom. Napríklad neskoro v noci, či v iných krízových situáciách. K liekom a lekárskemu vybaveniu sa nedostane každý. Výdaj sa uskutočňuje na základe odtlačku prsta, alebo priložením špeciálnej karty k automatu, ktorá slúži ako kľúč. Automat upozorňuje na stav zásob, ale dokáže monitorovať aj dobu expirácie. Podporovatelia tohto projektu odporúčajú takto vybavené automaty používať aj na prevádzkach, kde je potrebné mať špeciálne uzamknuté liečivá návykového charakteru, ktoré podliehajú prísnej kontrole. Rovnakým spôsobom môžu mať pod kontrolou aj ihly, injekčné striekačky a ďalší spotrebný materiál.