Vending na kolesách

Candy Network vytvorili mobilný automat. Aby sa prototyp dostal do sveta, urobili vynálezcovia fúziu s Regout Group. A tak je na svete projekt MARV - Media & Advertising Racing Vehicle. Automat predstavili začiatkom roka na veľtrhu Candy v Nemecku. V najbližších dvoch rokoch je ambíciou spustiť do prevádzky 6000 automatov.

MARV je mobilným automatom, ktorý je vhodný na reklamu, propagáciu, ale zároveň aj na predaj. Automat je na kolesách, jedna vodiaca osoba ho môže presúvať po námestiach, či uličkách miest. Dokonca je možné ho použiť aj na plážach, kúpaliskách, či koncertoch. Je ideálnym propagačným nástrojom počas rôznych akcií, na ktorých sa zúčastňuje veľa ľudí. Automat je schopný ponúkať rôzne druhy tovarov, ale aj nápojov. A to tak studených, ako aj teplých. Má v sebe najmodernejšie technológie, takže vie komunikovať so zákazníkom prostredníctvom sociálnych sietí. Platby prijíma tiež všetkými dostupnými spôsobmi – vrátane platieb cez internet a telefónne platby. A vynálezcovia nezabudli ani na bonusy pre zákazníkov – automat dokáže tlačiť kupóny, ponúknuť zľavu, pripojiť iPad, či hrať hry.

MARV je budúcnosť vendingu – vending na kolesách - robotické trojkolky.

{jamedia src="https://www.youtube.com/watch?v=iUIVcU42LOM" type="video" mtype="youtube"}