Kedy videohry pomáhajú?

Videohry prešli od čias svojej existencie dlhú cestu. Odborníci sa v názoroch na ich dôsledky na deti rôznia. Najnovšiu výskumnú štúdiu urobili v Oxforde. Podľa nej deti, ktoré hrali videohry krátko každý deň, boli lepšie sociálne adaptabilné a štatisticky vykazovali lepšiu spokojnosť s vlastným životom. Naopak deti, ktoré hrali denne videohry tri a viac hodín boli sociálne neadaptibilné, mali problém s nadväzovaním priateľstiev a boli podstatne menej spokojné so životom.

Najnovší výskum publikoval recenzovaný časopis Pediatrics. Zúčastnilo sa ho približne 5000 detí vo veku 10 až 15 rokov.

Odborníci chceli poukázať na to, že videohry v malom množstve podporujú nielen kreativitu, ale hlavne sociálne začlenenie mladých ľudí. Naopak priveľa hrania denne kreativitu ubíja, ničí sociálne väzby, spôsobuje pocity neuspokojenia v živote a sociálnu izoláciu. Nuž, všetkého veľa škodí...