Nemecká vláda uznáva „profesionálny vending“

Združenie nemeckých vendingových operátorov BDV (Bundesverband der Deutschen Vending-Automatenwirtschaft e.V.) za pomoci ďalších obchodných skupín presvedčili nemeckú vládu, aby oficiálne uznala prácu „profesionálny vending“.

Nemecké ministerstvo hospodárstva a energetiky a Ministerstvo školstva, uznalo profesionálny vending ako prácu, a spoločnosti budú môcť od augusta 2015 posielať svojich zamestnancov na trojročné štúdium. V ňom sa dozvedia technické aspekty profesie a získané obchodné zručnosti môžu premeniť vo svojom podnikaní s automatmi na úspech.