Problém obezity – nové opatrenia proti nezdravej strave

European Vending Association (EVA) pozorne sleduje diskusie o obezite, aby zabezpečila, že vending si je vedomý zmien v spotrebiteľských návykoch. Ponúkame vám sumár najnovšieho vývoja v tejto diskusii.

 Medzinárodné organizácie hovoria, že potraviny by mali podliehať opatreniam ako tabak

OSN vyzýva k celosvetovej dohode na podporu zdravých stravovacích návykov. Tvrdí, že nezdravé diéty sú teraz väčšou hrozbou pre globálne zdravie ako tabak.

Tento názor zdieľajú aj iné medzinárodné spoločnosti, vrátane Consumers International (CI) a Svetovej federácie obezity (WOF), ktoré apelujú na to, aby potraviny podliehali zákonným opatreniam ako tabak, pretože obezita je momentálne najväčším zdravotným rizikom na celom svete. Žiadajú prijatie prísnejších pravidiel, ktoré by mohli zahŕňať napríklad vypísanie škodlivosti potravín na ich obaloch. Malo by to byť podobné, ako je to na škatuľkách cigariet.

Vendingové asociácie však oponujú, že čo sa týka automatov, najnovšie technológie už ponúkajú pestrejší sortiment a zdravšie potraviny, naviac pracujú aj s dôslednejším označovaním potravín pomocou štítkov na obaloch.

Obezita v Európe

V Európe trpí nadváhou asi 50% všetkých mužov a žien – podľa štúdie z roku 2008. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie to je presnejšie 23% všetkých žien a 20% mužov. Podľa najnovšej správy najvyššiu mieru nadváhy v Európe dosahujú maltskí muži – 74%, a islandské ženy – 61%. K obezite často dochádza v dôsledku fyzickej nečinnosti a nezdravej stravy. To sú hlavné rizikové faktory aj pre rozvoj súvisiacich neprenosných chorôb. Patrí sem napríklad rakovina, diabetes, kardiovaskulárne ochorenia, či pľúcne ochorenia. CI a WOF tvrdia, že počet úmrtí v dôsledku obezity stúpa. V roku 2005 to bolo 2,6 miliónov ľudí, v roku 2010 zomrelo v dôsledku obezity až 3,4 miliónov ľudí. Preto veria, že vlády po celom svete si uvedomujú potrebu stanovenia záväzných pravidiel pre potraviny a nápoje.

OSN definovala päť opatrení, ktoré sa zameriavajú na problematiku obezity a nezdravých diét:

  1.  regulácia potravín bohatých na nasýtené tuky, soli a cukru
  2. Zaujať tvrdší postoj voči reklame na nezdravé potraviny
  3. Zdanenie nezdravých potravín
  4. Sprehľadnenie poľnohospodárskych dotácií, ktoré robia niektoré zložky na trhu lacnejšie ako ostatné
  5. Podpora miestnej výroby potravín, aby mali spotrebitelia prístup k zdravým potravinám, ktoré sú vždy čerstvé a výživné

 Akčné plán v boji proti obezite

EVA je zakladajúcim členom platformy EÚ pre zdravie, výživu a fyzickú aktivitu. Vďaka diskusiám, ako je táto, sa vytvárajú akčné plány. Konkrétne plán EÚ o obezite u detí na roky 2014-2020 a tiež Akčného plánu zdravia a výživy pre roky 2015-2020. Tieto plány vyzývajú európske štáty, aby prijali prísnejšie opatrenia na riešenie obezity, a to najmä u detí. Opatrenia pre školy zahŕňajú obmedzenia niektorých skupín potravín, dokonca hovoria o zákaze automatov na školách.

Časť úloh EVA napomáha už v tejto rannej fáze podporovať pozitívny obraz o automatoch pred tvorcami politík v Európskej únii. Týmto spôsobom môžeme vysvetliť, že automaty sú už plnené výživnejšími a zdravšími výrobkami. Pravidelne zdôrazňujeme špecifiká nášho odvetvia a neustále aktivity na podporu týchto zdravých produktov.

Nech už sa diskusia vyvíja akokoľvek, EVA neustále aktívne prijíma opatrenia na podporu členov, ktorí ponúkajú zdravé produkty vo svojich predajných automatoch.