V Austrálii majú automaty na odpadky

Automaty na príjem nečistôt nepredávajú, ale „kupujú“. Fungujú na princípe separovaného odpadu. Jeden automat v závislosti od modelu príjme až 130 litrov odpadu.

Sú to práve automaty na odpad, ktoré sa v poslednom čase objavili v Sydney. Automaty „zbierajú“ prázdne hliníkové plechovky a hliníkový odpad, sklené fľaše, plastové obaly... Aby austrálske hlavné mesto motivovalo ľudí riešiť problém s odpadkami v meste, tak za odpad môže zákazník získať napríklad lístky na mestskú dopravu, špeciálne zľavové darčekové kupóny, či pár drobných.

Ako povedala mestská poradkyňa Harry Hardingová, v Sydney bojujú s miliardami použitých plechoviek a fliaš, ktoré končia na ulici. Preto je nevyhnutné niečo podnikať v tomto smere – aby bolo hlavné mesto čistejšie. A aby sa ľudia naučili, že odpadky patria do koša a nie na ulicu.