Víťazi Vending Industry Awards

V Manchestri vyhlásili 26. júna výsledky Vending Industry Awards. Udeľovania ocenení sa zúčastnilo viac ako dvesto prevádzkovateľov.

Za najlepšie komponenty bola ocenená spoločnosť H2O, ktorá sa špecializuje na teplé nápoje. Získala aj cenu za inovácie vo firmách a ocenenie sa najlepšiu marketingovú kampaň.

Ďalšie ocenenia získala Coffetek, dcérska spoločnosť Azkoyen Vending vo Veľkej Británii. Ocenenie získala za svoje automaty. Rovnako bola ocenená aj titulom Innovation Award.

Spoločnosti boli ocenené najmä za úsilie neustále ponúkať kvalitnejšie služby, podporu inovácií a za kvalitné vybavenie.

Uznanie roka získal Express Vending. Cenu za najlepšie predajné poháre získala Huhtamaki. Lavazza sa pýši titulom najlepšieho produktu. Za najlepšiu spoločnosť bola vymenovaná Allpure. Za najlepšie iniciatívy na ochranu životného prostredia bola ocenená Brita.