Tri možnosti triedenia odpadu vďaka automatu

Separovaný zber je trendom súčasnosti, a nevyhnutnosťou budúcnosti. Viacerí výrobcovia automatov vynakladajú nemalé prostriedky na podporu enviromentálnych projektov. Investujú do obalovacích technológií, a propagujú recykláciu aj prostredníctvom automatov.

V tejto oblasti predstavuje svoje riešenia aj nadnárodná japonská skupina DIGI. Špecializuje sa na zariadenia pre potravinársky priemysel, maloobchod a logistiku. Spoločnosť vyvinula automaty na recykláciu plastových fliaš, plechoviek a sklenených fliaš. Ich umiestnenie je možné v nákupných centrách, pracoviskách, otvorených priestranstvách. DIGI propaguje stroje na medzinárodných podujatiach. Naposledy to bolo v Paríži pred pár dňami na Fóre spotrebného tovaru. DIGI sa špecializuje na vývoj technologických riešení vhodných na recykláciu, zníženie odpadového zaťaženia a trvalú udržateľnosť. Na všetkých podujatiach po celom svete vytrvalo zdôrazňuje potrebu „zelenej“ politiky vo vendingu.

V Paríži predstavili tri modely automatov: DIGI DRV-1000, DRV-5000 a DRV-800.

DRV-1000 zbiera plechovky a PET fľaše, má integrovaný valec, ktorý výrazne znižuje objem recyklovaných nádob, šetrí skladovací priestor a znižuje logistické náklady spojené s dopravou.

DRV-5000 zvyšuje výkon DRV-1000, vrátane odberu vratných obalov ako sú sklenené fľaše. Je vybavený technológiou na rozpoznávanie materiálov. Presne klasifikuje typ obalu, ktorý prijíma na recykláciu.

Model DRV-800 je menší model automatu. Je určený pre malé prevádzky, alebo osoby s menším priestorom na inštaláciu. Napríklad v malých obchodíkoch, alebo na čerpacích staniciach. 

{jamedia src="http://www.youtube.com/watch?v=JB014WzXaUI" type="video" mtype="youtube"}