Buďte pripravení...

Všetci sme už veľa počuli o tom, aký veľký potenciál sa skrýva v nových sociálnych sieťach, v nových technológiách vyvíjaných pre uspokojenie potrieb zákazníkov prostredníctvom automatov. Je to všetko príležitosť pre malých podnikateľov, aby sme využívali dnešné chytré telefóny a tablety. Tieto technické „zázraky“ už vedia, kde sa nachádzajú ich užívatelia. Vďaka rôznym aplikáciám im poskytujú informácie o tom, aké možnosti na uspokojenie aktuálnych potrieb majú vo svojom bezprostrednom okolí. K poskytnutiu informácie pritom stačí jeden klik. Užívateľ sa tak dostane do rozsiahlych databáz, má možnosť si vybrať viaceré vyhľadávače – napríklad Google alebo Bing. Keď kráčate po ulici, viete si takto vyhľadať najbližšiu pizzériu, obuv, lekáreň... Viete zistiť, kde sa najbližšie môžete najesť, alebo si natankovať auto. Aj v týchto aplikáciách je možné získať výhodnú pozíciu, aby práve Vás podnik bol prvou, alebo aspoň medzi prvými ponukami.

Premýšľala som o tom, pretože mi nedávno odišiel môj BlackBerry a tak som sa pripojila k zástupom užívateľov iPhone. Aj keď mám radšej fyzickú klávesnicu, výhody iPhonu nie sú zanedbateľné. Spoločnosti Apple alebo Android po celom svete ponúkajú obrovské množstvo online služieb. Sem patrí aj služba Apple Siri – inteligentný osobný asistent. Siri umožňuje hľadať informácie na základe ústne – zvukovo – položenej otázky. Táto služba využíva technológiu rozpoznávania reči, rozumie zadanej otázke, vyhľadá potrebnú odpoveď, a povie vám ju (ak ju nájde) pomocou syntézy reči. Google má podobnú službu s názvom Voice Search, Microsoft zasa tzv. Cortana.

Po tom, čo som veľa počula o marketingových možnostiach s týmito službami, rozhodla som sa urobiť experiment. Spýtala som sa Siri, aby mi našiel najbližší automat na kávu. Odpoveď bola: „Nemohol som nájsť žiadny automat.“ Potom som sa spýtala Siri na najbližší jukebox. Chcela som si niekde posedieť a počúvať pri tom hudbu podľa vlastného výberu. Ale Siri opäť neuspela, len ma presmerovala na zoznam skladieb na mojom iPhone. Aj keď som zmenila zadanie a chcela som od Siri, aby vyhľadala najbližší digitálny jukebox, opäť bez úspechu. Len som bola presmerovaná na webové rozhrania s hudbou. Rozhodne to nebolo to, v čo som dúfala.

Chválim TouchTunes a AMI Entertainment Network za to, že prezieravo vytvárajú digitálne databázy ich jukeboxov pre rôzne aplikácie, ku ktorým je možné sa kedykoľvek prepojiť z ktoréhokoľvek miesta planéty. Ale nedozviete sa, kde fyzicky nájdete najbližší jukebox na mieste „vašej aktuálnej polohy“.

Veľkou výzvou virtuálneho sveta do budúcnosti sú Google Glass. Ich nositelia nájdu pomocou nich najbližšie automaty s občerstvením. Ale iba tie, ktoré obsahujú vyhľadávacie štítky pre túto aplikáciu.  A tu je problém. Nie každý sa zapojí...

Myslím, že súčasnosť nám dáva do rúk obrovskú výhodu. Automaty – či už na nápoje, potraviny, cukrovinky, peniaze, hračky... – sú dostatočne technologicky vybavené. Majú sieťové pripojenia, dotykové užívateľské rozhrania, databázy výrobkov. Servery automatov dokážu rozpoznať, či majú dostatočné zásoby. Prevádzkovatelia vedia vďaka týmto aplikáciám jednoduchšie dopĺňať zásoby, šetriť režijné náklady a mať obchod pevne vo svojich rukách a pod neustálou kontrolou. Prepojenia s automatom sú pomocou aplikácií v mobile. V mobile si aj kontrolujú trasy a pohyby objednávok. Toto všetko sú potrebné stimuly pre obchod.

Osobne vidím úspech vendingu aj v prepojení na najmodernejšie aplikácie. Ak vieme o tom, že najmä mladí ľudia si pomocou mobilných aplikácií vyhľadávajú najbližšie stánky s občerstvením, a vieme aj to, že náš automat/naše automaty sú v zóne, kde sa často mladí zdržiavajú, tak je nelogické, aby sme automaty nevybavili štítkami na vyhľadávanie modernými aplikáciami.

Úspech praje pripraveným. Buďme pripravení byť úspešní.