Grafa podporuje bezplatné semináre pre zlepšenie výkonu na veľtrhoch

Grafa usporiada 5. júna vo Fira Barcelona bezplatný workshop zameraný výhradne pre vystavovateľov s cieľom, aby mali možnosť naučiť sa stratégiu a nástroje na čo najväčší úžitok a optimalizáciu ich účasti na veľtrhoch.

Školenia bude viesť Ton Willemse, generálny riaditeľ spoločnosti Expo Total Training, špecializovanej na medzinárodné veľtrhy. Od roku 2003 trénoval viac ako 6000 ľudí v 23 krajinách. Je charakteristický svojim humorom, svojou energiou a následne okamžitou návratnosťou vynaložených prostriedkov.

Výcvikový program je rozdelený do štyroch blokov. Prvý z nich je zameraný na prípravu výstavy a stratégie. To znamená na všetko, čo potrebujete vedieť predtým, ako sa zúčastníte veľtrhu. Aby ste sa na ňom mohli zúčastniť v maximálnom nasadení a mohli tak využiť všetok ponúkaný potenciál.

Druhý blok je zameraný na prilákanie návštevníkov. V tomto bloku bude možné identifikovať dobré a zlé projekty.

Tretím blokom je marketingová stratégia, ktorá by mala byť vyvinutá tak, aby ste mohli naplno využiť plán propagácie, pochopiť význam, a ako sa vysporiadať s časom, že ste na akcii mimo vašej firmy.

V neposlednom rade je dôležité zamerať sa aj na nástroje vhodného správania, ako sa vyhnúť neúspechu stojana ako prvého kontaktu, dosiahnutie úspechu v osobných vzťahoch, udržiavanie a vedenie rozhovorov, a podobne.