Zdravé automaty – nový horizont v nemocniciach a na školách

Európske orgány ešte právne nešpecifikovali povinnosti ohľadne umiestňovania automatov. V Spojených štátoch je už táto situácia právne podchytená s presnými pravidlami. Európske krajiny si však veľmi dobre uvedomujú riziká nezdravej stravy, ponuky presladených nápojov, alebo nevhodné umiestnenie automatov s rizikovými potravinami. Európska únia však už začala vytvárať zoznam „škodlivých“ potravín, ktoré majú pre zdravie vysoký obsah tukov a cukrov. Zlomovým by mal byť rok 2020, kedy sa má oficiálne spustiť akčný plán na obmedzenie obezity detí.

Jednotlivé členské štáty už bijú na poplach. Stav detskej obezity je alarmujúci. Zodpovednosť nesú jedálne, rôzne stravovacie zariadenia a automaty. Európske inštitúcie chcú preto nastaviť legislatívu tak, aby v školských zariadeniach a nemocniciach boli umiestňované iba automaty s ponukou zdravých potravín a pochutín. Umiestňované by v nich mali byť ovocné šťavy, minerálne vody, či iné potraviny na prírodnej báze, u ktorých nie je vysoký obsah cukrov, či iných zdraviu škodlivých zložiek.

Aj európsky vending reaguje na tieto požiadavky trhu. V školských zariadeniach v rámci výchovy k zdravej výžive prízvukujú deťom, že je dôležité konzumovať čerstvé ovocie a zeleninu. Rovnako dbajú na pitný režim malých i veľkých školákov. Školské prostredie podporuje zdravé stravovanie. Keď si toto uvedomia prevádzkovatelia a prejdú vo svojich automatoch na zdravú ponuku, nebudú mať v blízkej budúcnosti problém s aktuálnou legislatívou, naviac už budú mať dostatočne vybudovanú zákaznícku základňu.

Rovnako v prostredí nemocníc je potrebné reagovať na potreby zákazníkov. Chorí ľudia tiež radšej siahajú po potravinách bohatých na vitamíny, po čerstvom ovocí, šťavách a minerálnych vodách. Uprednostňujú ich pred zbytočne presladenými malinovkami.

Plány na zmenu by mali byť podporované nielen národnými kampaňami za zdravú výživu, ale aj podporou priamej reklamy na zdravé produkty. Budúcnosť vendingu je o zdravých produktoch, ktoré sú bez problémov zákazníkom dostupné práve tam, kde ich potrebujú, a kde po nich s istotou siahnu.