Najnovší prieskum európskeho vendingového trhu

Európska vendingová asociácia /EVA/ zverejnila svoju najnovšiu štúdiu o stave vendingu na európskom kontinente za posledných 10 rokov. Správa poskytuje podrobný pohľad na európsky vending, analyzuje kľúčové ukazovatele výkonnosti a pomenúva trendy v odvetví.

Štúdia poukazuje na stagnáciu a pokles vendingu v niektorých krajinách, ale zároveň naznačuje priestor pre nový rast. Obsahuje údaje o celkovom objeme predaja v eurách z rôznych krajín, objem predaja vybraných tovarov a pozíciu na trhu jednotlivých typov automatov.

Medzi hlavné zistenia štúdie patrí:

-          V Európe je nainštalovaných 3,77 miliónov automatov s celkovým objemom predaja 11,3 miliárd eur.

-          „Veľká šestka“  (Taliansko, Francúzsko, Nemecko, Veľká Británia, Španielsko a Holandsko) predstavuje 80% z celkovej základne európskeho vendingu.

-          Najvyššia miera používania automatov v prepočte na osobu je v Holandsku, najnižšia v Rusku.

-          60% automatov v Európe patrí do kategórie „teplé nápoje“.

Pre členov EVA je štúdia v plnej verzii k dispozícii zadarmo.