Prispôsobujú sa zmenám predajcovia pomaly?

Nie je žiadnym tajomstvom, že maloobchod sa nachádza uprostred nevyhnutnej veľkej transformácie. Klasický obchod bojuje o prežitie s agresívnym on-line obchodom, malí predajcovia bojujú s ekonomickou krízou. Dokonca aj supermarkety nemajú túto vojnu vopred vyhratú. Zdá sa však, že v počiatočných fázach dramatických nástupov on-line služieb lepšie v rámci predvídania zvládli obchodníci, ktorí na túto vlajkovú loď nastúpili. Vznikli tzv. virtuálne supermarkety, ktoré sa stále rozširujú.

Napriek prognózam je nevyhnutné uvedomiť si dôležitý fakt. Tradiční predajcovia sú základom ekonomiky. Na tom najspodnejšom riadku, ale predsa len s istým ziskom. V závislosti na časovom horizonte prevádzkovateľa automatov to môže prispievať k zlým finančným správam. Súčasný stav a zmeny v ekonomike sú o zlých správach, a ešte hroších vyhliadkach do budúcnosti. To však rozhodne neznamená, že supermarkety a tradičné predajne budú vymazané z povrchu zemského, že sa stanú len akýmisi rozprávkovými postavami, alebo o nich budeme počuť len na History Channel. Čo je však fakt, s ktorým by sa mali všetci zmieriť, to je skutočnosť, že už nebudú existovať vo svojej súčasnej podobe, a v súčasnom množstve.

Dramatické zmeny v maloobchode nie sú žiadnou novinkou. Obchodné domy boli dôsledkom priemyselnej revolúcie. Nákupné strediska rástli ako huby po daždi počas svojho veľkého boomu po II. svetovej vojne. V posledných rokoch sledujeme šírenie „veľkých krabíc“, rýchlo postavených obchodných domov v malých mestečkách. Ohrozili drobných podnikateľov, drobné súkromné obchodíky, lebo prinášali pohodlie nákupu všetkého pod jednou strechou.

Podnikatelia sa neustále prispôsobujú zmenám, novinkám, ktoré sa v maloobchode vyskytujú a uskutočňujú. Dôsledky nepokojnej ekonomiky zasiahli aj prevádzkovateľov automatov. Nie sú zásadné posuny v tom, ako a čo spotrebitelia nakupujú. Niektorí sa prispôsobili zmenám v ekonomických trendoch a prešli na on-line nákupy, trvanlivé potraviny nahradili čerstvými, prešli na zmeny v platobných systémoch. No niektorí síce očakávali zmenu, no v postoji akýchsi nedotklivcov s postojom, že tieto zmeny nie sú dobré a určite dorazia „neskôr“.

Opatrenia a rýchla adaptabilita na zmeny je vnímanie nových podnetov a ich rýchla adaptabilita v systéme maloobchodných prevádzok. Toto je cesta pre vending. Tradičné bary, krčmy, terasy – toto už nie sú typické miesta pre automaty. Avšak mnohí prevádzkovatelia zaznamenali úspech v tématických športových baroch, s licenciou produktov od profesionálnych športových tímov.

Transformácia súčasného obchodu je nevyhnutná, neprebehne však z večera do rána. Mnohých prevádzkovateľov možno zasiahne až oveľa neskôr, no nie všetkých. Pre mnohých sú a budú zmeny veľmi bolestné. Budú subjekty, ktoré budú experimentovať s novými kategóriami umiestnenia automatov. Týmto získajú potrebné odborné znalosti nevyhnutné pre zabezpečenie dlhodobej ziskovosti. Všetko závisí na časovom horizonte. Na vnímaní regionálneho prostredia a ekonomických zmien v ňom.